>
Latin nouns
sluha slovo žena vítěz den věž moře přístav roh
sg. nom. servus verbum femina victor dies turris mare portus cornu
sg. gen. servi verbi feminae victoris diei turris maris portus cornus
sg. dat.servo verbo feminae victori diei turri mari portui cornu
sg. ak.servum verbum feminam victorem diem turrim mare portum cornu
sg. abl.servo verbo femina victore die turri mari portu cornu
pl. nom.servi verba feminae victores dies turres maria portus cornua
pl. gen.servorum verborum feminarum victorum dierum turrium marium portuum cornuum
pl. dat.servis verbis feminis victoribus diebus turribus maribus portibus cornibus
pl. ak. servos verba feminas victores dies turris/turresmaria portus cornua
pl. abl.servis verbis feminis victoribus diebus turribus maribus portibus cornibus