Latina

Ovládá se to pomocí tlačítek na konci stránky.

Vyplň a potom zmáčkni Zkontrolovat.

(Pro přesun mezi jednotlivými políčky můžeš použít tabulátor.)

Sloveso chválit
Sloveso ničit
Sloveso číst
Sloveso chytat
Sloveso slyšet

Sloveso být

Podstatná jména

Qui

Slovíčka

Na učení slovíček použij program Ultraglot.

Můžeš si taky stáhnout anglicko-latinský slovník pro mobily.

Mnemotechnické pomůcky

Koncovky sloves v aktivu

Ó Strašně Těžko MUSíme TISknout NoTy

Skloňování servus

USkočil Indián Od UMělce Ebena Ohavného

Indiány ORUMu I Svatbě OSadníci Informují jIS